Rysk högstjärt
Pygaera timon (Hübner, 1803)

Rysk högstjärt Pygaera timon T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pygaera.)
Pygaera timon (Hübner, 1803), hane. Rysk högstjärt förekommer sällsynt i Sm, Ög och på Öl. Vingbredd 35-45 mm. Larven lever på asp, förpuppning i en gles vävnad mellan blad.

Mediafiler på webben
Läs mer