Torvfly
Calamia tridens (Hufnagel, 1766)

Torvfly Calamia tridens T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Calamia.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Calamia tridens (Hufnagel, 1766). Torvfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 34-44 mm. Larven lever i spunna rör på rötterna av diverse gräs, förpuppning i en silkesklädd håla i marken. Synonym Noctua virens Linnaeus, 1767

Mediafiler på webben
Läs mer