Rosenmott
Eurhodope rosella (Scopoli, 1763)

Rosenmott Eurhodope rosella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Eurhodope rosella (Scopoli, 1763). Rosenmott förekommer sällsynt i Sk. Vingbredd 15-20 mm. Larven lever i augusti september i blommorna av vädd, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer