Mörk avenboksguldmal
Phyllonorycter esperellus (Goeze, 1783)

Mörk avenboksguldmal Phyllonorycter esperella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter esperellus (Goeze, 1783). Mörk avenboksguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår gråbruna framtill, vita baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande brunorange. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten fins tre hakar samt en utdragen, vit fläck i närheten av basen. Det inre hakparet är starkt utdraget mot spetsen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar vid första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i skogs-och parkmiljöer där det växer avenbok.

Associationer

Näringsväxt: Carpinus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en översidig mina belägen mellan två sidonerver, förpuppning i en tunn, ljusbrun kokong.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Västergötland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland. Synonymer Lithocolletis carpinicolella Stainton, 1851, Tinea quinnata Geoffroy, 1785 Mina av Mörk avenboksguldmal Phyllonorycter esperellus i avenbokblad.

Mediafiler på webben
Läs mer