Guldborrvecklare
Pammene aurana (Fabricius, 1775)

Guldborrvecklare Pammene gallicana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pammene aurana (Fabricius, 1775). Guldborrvecklare förekommer sällsynt i Vg. Vingbredd 9-13 mm. Larven lever i september oktober i frön av björnloka, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer