Mindre stråsäckspinnare
Psyche casta (Pallas, 1767)

Mindre stråsäckspinnare Psyche casta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Psyche casta (Pallas, 1767). Mindre stråsäckspinnare.

Beskrivning

Vingbredd hos hanen 10-15 mm. Huvudhår svarta. Antenner kamtandade, cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna gråbruna. Bakvingar grå. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 4-5 mm. Huvud ljusbrunt, bakkropp gulbrun med ljusbrun analull. Antenner cirka en sjättedel av kroppslängden.

Biologi

Habitat

Finns i skogsmiljöer.

Associationer

Värdväxter: Gräs, blad, lavar.

Beteende

Honan avlägsnar sig sällan från larvsäcken. Hanen flyger sent på natten och i gryningen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Den säckbärande larven lever på diverse gräs, lövträd och buskar. Säckens längd 6-10 mm, gråaktig och klädd med gräs, barr eller grenstycken. Den har en ettårig utveckling.

Utbredning

Påträffas allmänt i nästan hela landet. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer