Vinkelfly
Enargia paleacea (Esper, 1788)

Vinkelfly Enargia paleacea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Enargia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Enargia paleacea (Esper, 1788). Vinkelfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 38-45 mm. Larven lever mellan sammanspunna blad av asp och björk, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer