Amiral
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Amiral Vanessa atalanta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Vanessa.)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758). Amiral är en årlig invandrare från Sydeuropa som möjligen kan övervintra i södra Sverige, den är påträffad tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 60-78 mm. Larven lever på nässlor och väggört, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer