Syrenmätare
Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)

Syrenmätare Apeira syringaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Apeira.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apeira syringaria (Linnaeus, 1758). Syrenmätare förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 34-42 mm. Larven lever på try, syren och liguster, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer