Lienigljusmott
Pyralis lienigialis (Zeller, 1843)

Lienigljusmott Pyralis lienigialis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Kunskapsbrist (DD) 
Pyralis lienigialis (Zeller, 1843). Lienigljusmott förekommer sällsynt från Jä till Lu. Vingbredd 20-29 mm. Larven är okänd men lever förmodligen på torra vegetabilier.

Mediafiler på webben
Läs mer