Stram gullrisfrövecklare
Eucosma aemulana (Schläger, 1849)

Stram gullrisfrövecklare Eucosma aemulana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eucosma aemulana (Schläger, 1849). Stram gullrisfrövecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 11-16 mm. Larven lever i augusti september i blomkorgarna av gullris, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Semasia latiorana Herrich-Schäffer, 1851

Mediafiler på webben
Läs mer