Hallonkonkavmal
Schreckensteinia festaliella (Hübner, 1819)

Hallonkonkavmal Schreckensteinia festaliella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Schreckensteinia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10668)Schreckensteinia festaliella (Hübner, 1819). Hallonkonkavmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i augusti september i en tät väv på bladens översida av hallon, förpuppning i en kokong på stjälken eller marken.

Mediafiler på webben
Läs mer