Prästkragekronmal
Bucculatrix nigricomella Zeller, 1839

Prästkragekronmal Bucculatrix nigricomella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bucculatrix nigricomella Zeller, 1839. Prästkragekronmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår svarta, ögonlock vita. Antenner vita i spetsdelen, drygt halva framvingelängden. Framvingarna glänsande mörkbruna. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns längs vägkanter och på torra ängsmarker där det växer prästkrage.

Associationer

Näringsväxt: Leucanthemum.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-augusti i två generationer. Larven är grön med brunt huvud. Den lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet.

Utbredning

Är påträffad från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, östra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer