Liten ljungsäckmal
Coleophora juncicolella Stainton, 1851

Liten ljungsäckmal Coleophora juncicolella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora juncicolella Stainton, 1851. Liten ljungsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 6-8 mm. Larven lever i en bladsäck på ljung.

Mediafiler på webben
Läs mer