Blåbärsäckmal
Coleophora vacciniella Herrich-Schäffer, 1861

Blåbärsäckmal Coleophora vacciniella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora vacciniella Herrich-Schäffer, 1861. Blåbärsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i en puppsäck på blåbär och odon.

Mediafiler på webben
Läs mer