Allmän gråvecklare
Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)

Allmän gråvecklare Cnephasia stephensiana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849). Allmän gråvecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 18-23 mm. Larven lever i maj juli i sammanspunna blad på en mängd örter, förpuppning i näringsväxten. Synonym Cnephasia chrysantheana sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer