Gullrisblomvecklare
Phalonidia curvistrigana (Stainton, 1859)

Gullrisblomvecklare Phalonidia curvistrigana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phalonidia curvistrigana (Stainton, 1859). Gullrisblomvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 13-15 mm. Larven lever i augusti - september i blommorna av gullris, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer