Dubbelmånerullvecklare
Epinotia bilunana (Haworth, 1811)

Dubbelmånerullvecklare Epinotia bilunana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia bilunana (Haworth, 1811). Dubbelmånerullvecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i april maj i hängena på björk, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer