Nyponsäckmal
Coleophora gryphipennella (Hübner, 1796)

Nyponsäckmal Coleophora gryphipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora gryphipennella (Hübner, 1796). Nyponsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i en rörsäck på nypon.

Mediafiler på webben
Läs mer