Gröngrått lundfly
Polia hepatica (Clerck, 1759)

Gröngrått lundfly Polia hepatica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Polia hepatica (Clerck, 1759). Gröngrått lundfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 44-51 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Phalaena tincta Brahm, 1791

Mediafiler på webben
Läs mer