Skarpringad stjärnblomsäckmal
Coleophora solitariella Zeller, 1849

Skarpringad stjärnblomsäckmal Coleophora solitariella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Coleophora solitariella Zeller, 1849. Skarpringad stjärnblomsäckmal förekommer sällsynt från Sk till Ög. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i en rörsäck på buskstjärnblomma.

Mediafiler på webben
Läs mer