Rapsfjäril
Pieris napi (Linnaeus, 1758)

Rapsfjäril Pieris napi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pieris napi (Linnaeus, 1758). Rapsfjäril förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 42-50 mm. Larven lever på diverse korsblommiga växter, förpuppning i form av gördelpuppa.

Mediafiler på webben
Läs mer