Kaprifoliumfly
Xylocampa areola (Esper, 1789)

Kaprifoliumfly Xylocampa areola T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Xylocampa.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Xylocampa areola (Esper, 1789). Kaprifoliumfly förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 33-38 mm. Larven lever på kaprifol, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer