Sälgskimmerfjäril
Apatura iris (Linnaeus, 1758)

Sälgskimmerfjäril Apatura iris T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apatura iris (Linnaeus, 1758). Sälgskimmerfjäril rapporterades första gången i Bl 1981, den finns numera från Sk till Vg. Vingbredd 70-92 mm. Larven lever på sälg, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten (naturbild Jostein Kjærandsen vid Sk, Krankesjön, Stensoffa 10 juli 2005).

Mediafiler på webben
Läs mer