Gullviveblomvecklare
Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811)

Gullviveblomvecklare Falseuncaria ruficiliana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811). Gullviveblomvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i juni och augusti september i fröhusen av bl. a. gullviva och gullris, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer