Sotsäckspinnare
Canephora hirsuta (Poda, 1761)

Sotsäckspinnare Canephora hirsuta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Canephora.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Canephora hirsuta (Poda, 1761). Sotsäckspinnare.

Beskrivning

Vingbredd hos hanen 22-28 mm. Huvudhår svarta. Antenner kamtandade, kortare än hälften av framvingelängden. Framvingarna mattsvarta, så även bakvingarna. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 14-20 mm. Huvud brunt, bakkropp gulbrun. Antenner tillbakabildade och består enbart av ett litet utskott.

Biologi

Habitat

Finns på torra, öppna miljöer.

Associationer

Värdväxter: Crataegus, Cotoneaster, Geranium, Plantago, gräs.

Beteende

Honan avlägsnar sig inte från larvsäcken. Hanen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Den säckbärande larven lever på diverse buskar och örter. Säckens längd 30-40 mm, gråaktig och klädd med växtfragment. Den har en tvåårig utveckling.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Medelpad. I övriga Norden finns den sällsynt i Danmark, södra Norge och södra Finland. Synonym Phalaena unicolor Hufnagel, 1766

Mediafiler på webben
Läs mer