Ollonsolvecklare
Pammene fasciana (Linnaeus, 1761)

Ollonsolvecklare Pammene fasciana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pammene fasciana (Linnaeus, 1761). Ollonsolvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 13-18 mm. Larven lever i september oktober i bok och ekollon samt i lönnfrukter, förpuppning i en kokong på trädstammar, under bark eller på marken. Synonym Philalcea juliana Stephens, 1835

Mediafiler på webben
Läs mer