Lindkronmal
Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)

Lindkronmal Bucculatrix thoracella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794). Lindkronmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-7 mm. Huvudhår gula, ögonlock gulvita. Antenner ringade i vitt och grått, drygt halva framvingelängden. Framvingarna ljusgula, med två bruna tvärband och ett smalt, brunt streck från yttre tvärbandet till vingspetsen. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskog där det växer lind.

Associationer

Näringsväxter: Tilia, Acer.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i slutet av Maj till mitten av juli. Larven är blekt gröngul med brunt huvud. Den lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet.

Utbredning

Är påträffad från Skåne till Hälsingland. I övriga norden finns den i östra Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer