Vampyrfly
Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)

Vampyrfly Calyptra thalictri T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Calyptra.)
Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790). Vampyrfly togs första gången i Sverige av Jan-Olof Björklund på Rotskär i Älvkarleby kommun den 17 juli 2008. Arten kommer från öster och togs i Finland år 2000. Imagon är den enda fjärilen i vårt land som är blodsugande men är inte känd som sjukdomsspridare även då den suger blod på människor. Larven lever på ängsruta (Thalictrum flavum).

Mediafiler på webben
Läs mer