Fläckögonlocksmal
Pseudopostega auritella (Hübner, 1813)

Fläckögonlocksmal Pseudopostega auritella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pseudopostega auritella (Hübner, 1813). Fläckögonlocksmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-12 mm. Huvudhår och ögonlock vita. Antenner grå, cirka tre fjärdedelar av framvingelängden. Framvingarna vita med en mörkbrun fläck i bakkanten. I spetsen finns en svart punkt omgiven av gråbruna streck, tre framåtriktade och två bakåtriktade. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns på fuktiga miljöer där det växer strandklo.

Associationer

Näringsväxt: Lycopus europeus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är inte beskriven men förmodas leva inuti stjälken av strandklo.

Utbredning

Är påträffad i Skåne, Blekinge, Småland samt på Öland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge.

Mediafiler på webben
Läs mer