Askträfly
Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809)

Askträfly Lithophane semibrunnea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809). Askträfly har sedan 1996 tagits i Sk, Bl, Ha och på Öl. Vingbredd 37-44 mm. Larven lever på ask, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer