Sidengult ängsmott
Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796)

Sidengult ängsmott Paratalanta hyalinalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796). Sidengult ängsmott förekommer sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 27-34 mm. Larven lever från september till maj i ett spinn på svartklint men även kungsljus och nässlor nämns som näringsväxt, förpuppning i en vit kokong.

Mediafiler på webben
Läs mer