Plommonlavmal
Stenoptinea cyaneimarmorella (Millière, 1854)

Plommonlavsmal Stenoptinea cyaneimarmorella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Stenoptinea.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep. 9387)Stenoptinea cyaneimarmorella (Millière, 1854). Plommonlavsmal.

Beskrivning

Vingbredd 12-14 mm. Huvudhår orangebruna. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden. Framvingarna bruna med mörkbrun teckning. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns på torra marker med slån.

Associationer

Värdväxter: Lavar på bl. a. Prunus, Corylus.

Beteende

Fjärilen flyger om natten.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven antas leva på lavar.

Utbredning

Påträffas sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer