Röllekrullvecklare
Eriopsela quadrana (Hübner, 1813)

Röllekrullvecklare Eriopsela quadrana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Eriopsela.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 8531)Eriopsela quadrana (Hübner, 1813). Röllekrullvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever i augusti september i ett hopvikt blad av gullris, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer