Litet jordfly
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)

Litet jordfly Ochropleura plecta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Ochropleura.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761). Litet jordfly förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 28-34 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer