Snövit gaffelsvans
Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)

Snövit gaffelsvans Furcula bicuspis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790), hane, larv. Snövit gaffelsvans förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 33-40 mm. Larven lever på bl. a. al och björk, förpuppning i en med träspån invävd kokong.

Mediafiler på webben
Läs mer