Brun alsäckmal
Coleophora binderella (Kollar, 1832)

Brun alsäckmal Coleophora binderella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora binderella (Kollar, 1832). Brun alsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 8-12 mm. Larven lever i en hoptryckt puppsäck på al, hassel och björk.

Mediafiler på webben
Läs mer