Asterkapuschongfly
Cucullia asteris (Denis & Schiffermüller, 1775)

Asterkapuschongfly Cucullia asteris T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cucullia asteris (Denis & Schiffermüller, 1775). Asterkapuschongfly förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 38-50 mm. Larven lever på gullris och strandaster, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer