Tvärhuggen fältmätare
Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)

Tvärhuggen fältmätare Dysstroma truncata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767). Tvärhuggen fältmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 26-34 mm. Larven lever på diverse örter buskar och träd, förpuppning i ett tunt spinn på marken. Den övre vänstra bilden är en något ovanlig färgvariant som har beskrivits som ab. perfuscata (Haworth).

Mediafiler på webben
Läs mer