Ekordensfly
Catocala promissa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Ekordensfly Catocala promissa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Catocala promissa (Denis & Schiffermüller, 1775). Ekordensfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 55-65 mm. Larven lever på ek, förpuppning mellan blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer