Purpurfärgat metallfly
Autographa pulchrina (Haworth, 1809)

Purpurfärgat metallfly Autographa pulchrina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Autographa pulchrina (Haworth, 1809). Purpurfärgat metallfly förekommer allmänt från Sk till Pi. Vingbredd 36-42 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en vitaktig kokong i anslutning till näringsväxten. Synonym Plusia v-aureum Guenée, 1852

Mediafiler på webben
Läs mer