Lönnaftonfly
Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)

Lönnaftonfly Acronicta aceris T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acronicta aceris (Linnaeus, 1758), hane, larver. Lönnaftonfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 40-46 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning i en med träspån invävd kokong.

Mediafiler på webben
Läs mer