Ljusbröstad bockrotplattmal
Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849

Ljusbröstad bockrotplattmal Depressaria pulcherrimella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849. Ljusbröstad bockrotplattmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 16-19 mm. Larven lever i sammanspunnen bladrulle av bockrot.

Mediafiler på webben
Läs mer