Backfibblefjädermott
Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851)

Backfibblefjädermott Oxyptilus ericetorum T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851). Backfibblefjädermott förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 16-19 mm. Larven lever i maj juni i ett löst spinn på toppskotten av gråfibbla, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer