Ängsmalmätare
Eupithecia subumbrata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Ängsmalmätare Eupithecia subumbrata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Eupithecia subumbrata (Denis & Schiffermüller, 1775). Ängsmalmätare förekommer allmänt från Sk till Jä. Vingbredd 17-21 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer