Haworths malmätare
Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856

Haworths malmätare Eupithecia haworthiata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856. Haworths malmätare förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 14-17 mm. Larven lever på blommor och frukter av skogsklematis, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer