Vattenskräppesäckmal
Coleophora hydrolapathella M. Hering, 1924

Vattenskräppesäckmal Coleophora hydrolapathella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora hydrolapathella M. Hering, 1924. Vattenskräppesäckmal förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 13-14 mm. Larven lever i en rörsäck på vattenskräppa.

Mediafiler på webben
Läs mer