Skimmersvampmal
Pelecystola fraudulentella (Zeller, 1852)

Skimmersvampmal Pelecystola fraudulentella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pelecystola.)
Pelecystola fraudulentella (Zeller, 1852). Skimmersvampmal.

Beskrivning

Vingbredd 17-19 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna svartbruna tecknade med små ljusa prickar. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i trakter med hålträd.

Associationer

Värdväxt: Okänd.

Beteende

Fjärilens biologi är inte känd.

Livscykel

Flyger i juni-juli?. Larven lever troligen i murken ved eller trädtickor.

Utbredning

Hittills endast påträffad av Mats Lindeborg den 10 juni 2007 på ljus i Småland, Bäckebo, Grytsjön. I övriga Norden har den ännu inte påträffats.

Mediafiler på webben
Läs mer