Punktstyltmal
Caloptilia populetorum (Zeller, 1839)

Punktstyltmal Caloptilia populetorum T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Caloptilia populetorum (Zeller, 1839). Punktstyltmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-14 mm. Huvud brungult. Antenner ringade i beige och svart, lika långa som framvingelängden. Framvingarna varierande brungula med mörka punkter och fläckar. Bakvingar brungrå. Skiljer sig från Caloptilia suberinella genom ljusa tarser på mellan- och bakskenben.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmarker där det växer björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Fjärilen kläcks i augusti och efter övervintring ses den i maj-juni. Larven är grönvit med gulbrunt huvud. Den minerar i bladets översida och gör fläckminor som oftast täcker bladet helt. Inför förpuppningen rullar den samman baldet till en strut och förpuppar sig i en kokong vid bladspetsen.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer