Fyrpunkterad plattmal
Agonopterix quadripunctata (Wocke, 1857)

Fyrpunkterad plattmal Agonopterix quadripunctata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Agonopterix quadripunctata (Wocke, 1857). Fyrpunkterad plattmal förekommer sällsynt i Sm, Up, Gä samt på Öl och Go. Vingbredd 15-18 mm. Larven lever i sammanspunna bladrör av säfferot.

Mediafiler på webben
Läs mer